Chính sách bảo mật

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://froeschlin-buessow.de/
Ý kiến

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi thông tin người dùng của trình duyệt để giúp phát hiện rác.

Các chuỗi không định danh tạo ra từ địa chỉ email của bạn (được gọi là hash) có thể được cung cấp dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng dịch vụ này hay không. Chính sách riêng tư của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://froeschlin-buessow.de/ Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình đại diện của bạn sẽ được hiển thị công khai liên quan đến bình luận của bạn.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Điều này là để tiện cho bạn, vì vậy bạn không cần phải nhập lại thông tin của mình khi bạn để lại bình luận khác. Các cookie này sẽ được lưu lại trong một năm.

Nếu bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn hiển thị. Cookie đăng nhập có thời hạn hai ngày và cookie của các lựa chọn hiển thị có thời hạn một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ được duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ ghi định danh bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa, có thời hạn sau một ngày.

Nội dung từ các trang web khác

Bài viết trên trang web này có thể chứa nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, vv). Nội dung nhúng từ các trang web khác có thể hoạt động giống như việc người truy cập đã ghé thăm trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, theo dõi việc theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại.

Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và dữ liệu meta của nó sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi tự động nhận và phê duyệt bình luận tiếp theo mà không cần chúng phải được giữ trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin này.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu một tập tin xuất khẩu của dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm tất cả dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân chúng tôi lưu trữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi phải giữ cho mục đích quản lý, pháp lý hoặc bảo mật.

Thông tin liên lạc của bạn

Có thể thông qua dịch vụ phát hiện rác tự động, bình